Tanden bleken in Groningen

Bel nu <a href="tel:0854011595">085-4011595</a>

Tanden bleken groningen

Het is tegenwoordig steeds gebruikelijker om uw tanden te laten bleken, bijvoorbeeld als deze door uw eet- en drinkpatroon of een natuurlijke aanleg verkleurd zijn. Wie wil er nu geen mooie, stralende witte lach hebben? Tanden bleken in Groningen is mogelijk bij onze tandarts, die u tevens kan adviseren over de noodzaak van een bleekbehandeling.

Tanden bleken in Groningen

Soms is het raadzaam om nog een tijdje te wachten zodat onnodige kosten en behandelingen aan uw gebit vermeden worden. Het ontstaan van een gele laag over uw tanden en kiezen kan meerdere redenen hebben. Zo is de ene patiënt gevoeliger voor verkleuringen aan tanden en kiezen dan een ander! Mocht u zelf last hebben van een verkleuring, zoek de oorzaak dan dus niet direct in uw eet- en drinkpatroon, maar vraag uw tandarts naar de oorzaak.

Het ontstaan van een tandverkleuring?

Zoals in de inleiding van dit artikel al is aangehaald heeft het verkleuren van uw tanden voornamelijk te maken met een genetisch bepaalde aanleg en uw eet- en drinkpatroon. Om een verkleuring te kunnen begrijpen is het belangrijk om de opbouw van een tand te begrijpen, die bestaat namelijk uit tandbeen en glazuur. Het tandbeen is bepalend voor de kleur van de tanden. Hoe dikker de laag tandbeen is, des te geler deze vaak ook uitslaat. De groei van het tandbeen gaat uw hele leven door, waardoor een verkleuring op latere leeftijd niet vreemd is.

Wanneer u regelmatig koffie, thee of bijvoorbeeld rode wijn drinkt, kunt u de groei van het tandbeen onbewust stimuleren. Uw tanden en kiezen zullen hierdoor automatisch geler uitslaan waardoor een bleekbehandeling aan te raden kan zijn. De groei van het tandbeen gaat bij de een sneller, dan bij een ander. Hoewel u dus misschien even veel koffie drinkt als een collega of familielid, kunt u sneller gele tanden en kiezen krijgen.